Het slechtste plan: de Westroute

Castricum betaalt – anderen profiteren!

Als je alle details van dit plan wilt bekijken, ga dan naar de site Westroute.nl. Daar staat een uitgebreid overzicht waarin maar liefst 20 suggesties worden gedaan. De belangrijkste is natuurlijk: er komt een weg dwars door de groene longen tussen Castricum en Bakkum. Op de afbeelding onderaan deze pagina is dat goed te zien.

Waarom is dit een slecht plan?

 1. Extra overbodig verkeer. Deze nieuwe weg dwars door ons dorp trekt nieuw doorgaand verkeer aan, dat hier helemaal niets te zoeken heeft. Waarom zouden we die auto’s eigenlijk door ons dorp willen laten rijden? Dat is: Castricums belastinggeld voor andermans plezier! Egmonders, Heilooërs, Bergenaren lachen in hun vuistje: hebben wij die Castricummers even tuk! Zij betalen voor onze snelweg dwars door hun mooie dorp!
 2. luchtvervuiling. Moeten we dat nog uitleggen? Zo’n weg zorgt voor de omwonenden in de ruime omtrek voor extra fijnstof, CO2 en neerslag van stikstof.
 3. geluidsoverlast. De trein maakt herrie, dat is duidelijk – af en toe en gedurende korte tijd. Deze autoweg maakt continu herrie, dag en nacht.
 4. gevaarlijk. Er is veel voetgangers- en fietsverkeer tussen Castricum en Bakkum. Met name veel schoolkinderen gaan elke dag herhaaldelijk heen en weer; het Clusiuscollege, de Cunera-, Montessori- en Paulusschool zorgen voor bijna continu overstekend verkeer. Ook de kinderen die naar Wouterland fietsen, krijgen met nieuwe gevaarlijke oversteken te maken.(TOELICHTING)
 5. Enge tunneltjes. In plaats van de huidige overgangen zouden er tunneltjes voor fietsers (en voetgangers?) moeten komen. Te voorspellen valt dat deze tunnels snel onder de graffiti zullen komen en ideale plekken voor hangjongeren zullen vormen. Wie durft er ’s avonds nog door te rijden? (laat staan door te lopen?). (TOELICHTING)
 6. Steile hellingen. Die tunneltjes krijgen lange hellingen die voor kleine kinderen, en ouders met fietskarren lastig zijn. En minder validen op weg naar de huisartsenpraktijken van Bakkum krijgen het moeilijk. (TOELICHTING)
 7. Barrière. Castricum en Bakkum horen bij elkaar. Met deze weg wordt een extra barrière tussen de beide kernen gelegd.
 8. Aanslag op het milieu. We moeten zuinig zijn op het groen in ons dorp, voor wateropslag, afkoeling in hete zomers, productie van zuurstof, biodiversiteit. Zo’n veertig bomen worden bedreigd door of gekapt voor de nieuwe weg. (TOELICHTING)
 9. Aanslag recreatie. De leerlingen van de Cunera spelen er in de pauze, de prachtige sportveldjes worden bijna continu door de jeugd gebruikt, talloze omwonenden wandelen er met hun hond, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, ouders wuiven met hun kleintjes naar de trein.
 10. Losloopveld bedreigd. Er zijn niet veel plaatsen waar honden lekker los kunnen lopen. De parken tussen Bakkum en Castricum zijn geliefde en veel gebruikte losloopvelden. De Westroute tast deze losloopvelden grondig aan.
 11. De kosten van een Westroute staan in geen enkele verhouding tot het probleem van de onveilige situatie op de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Het is schieten met een kanon op een mug.(TOELICHTING)
 12. De kosten van de Westroute staan ook in geen enkele verhouding tot de file-situatie. Er is enige filevorming in de spitsuren, en die ontstaat door een extra aanbod van plm. 200 auto’s. We gaan 50 miljoen uitgeven om 200 auto’s per dag lekker te laten doorrijden. Alweer: schieten met een kanon top een mug.

Voor de Westroute moeten fietsenstallingen aan de westzijde van het station natuurlijk weggehaald worden.

En o ja, Het Dierenduintje moet helaas verdwijnen voor de nieuwe Westroute.

Naar Het beste plan

Naar het beste plan:

Petitie

Je kunt de petitie tegen de Westroute HIER tekenen.

Naar de HOME-page