Het beste plan: A9/A22 en N203

Het beste plan is heel eenvoudig. Het maakt slim gebruik van bestaande wegen. Het bestaat uit twee onderdelen:

  1. Zorg dat verkeer uit de IJmond voor de route naar Castricum (en verder) kiest voor de A22/A9 en N203. Dat betekent:
    1. het aanpassen van de bewegwijzering in de IJmond.
    2. het (indien nodig) toevoegen van verkeersremmende maatregelen aan de Beverwijkerstraatweg.

2. Zorg dat autoverkeer uit Beverwijk na de spoorwegovergang niet kan afslaan naar Dorpsstraat en Schoutenbosch.

Waarom is dit het beste plan?

Allereerst natuurlijk omdat het niet de ernstige nadelen van het plan voor de Westroute heeft. Dus: geen luchtvervuiling, geen geluidsoverlast, geen aanslag op het milieu of recreatiemogelijkheden door een weg met verkeer dat hier niets te zoeken heeft. Geen enge tunneltjes of steile hellingen en vooral geen nieuwe gevaarlijke situaties voor schoolkinderen of de jeugd op weg naar Wouterland. Geen geld van Castricummers voor het plezier van anderen.

En daartegenover grote voordelen:

  1. Tijdsbesparend voor automobilisten uit het zuiden. Vrijwel alle autoverkeer uit de IJmond naar Castricum (en verder) is minder tijd kwijt via deze route dan via de Beverwijkerstraatweg. Ook zonder verkeersremmende maatregelen. In Google Maps is dat gemakkelijk na te gaan.
  2. Goedkoop voor de gemeente en de belastingbetaler. Geen dure tunnels, geen dure weg dwars door Castricum, geen problemen met milieu, natuur of archeologie (bij een Oostroute). Scheelt letterlijk miljoenen.
  3. Snel te realiseren. Bewegwijzering in de IJmond aanpassen, en verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang zijn snel te realiseren.
  4. Veilig. De veiligheid voor fietsverkeer na de spoorwegovergang wordt sterk verbeterd als automobilisten niet meer kunnen afslaan.

Het is dus wel buitengewoon vreemd, dat de Gemeenteraad van Castricum dit plan niet meeneemt in haar onderzoek naar mogelijkheden op de situatie rond de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg te verbeteren! Daarom hebben wij met de Fietsersbond en de ‘Overleggroep Zanderij Verkeersluw’ een brief aan de Gemeenteraad geschreven.

Wil je meer weten van dit plan? Ga dan naar de site van de Fietsersbond in Castricum:

Petitie

Je kunt de petitie ‘Westroute Nee’ HIER tekenen.

Naar de Poster

Naar de HOME-page