hoge kosten

Het aanleggen van de Westroute kost volgens een al wat oudere schatting 50 miljoen. Recente schattingen kennen wij niet; het kan dus ook 40 miljoen zijn, of 60 miljoen. De kosten van een Westroute zijn ongeveer vergelijkbaar met de kosten van tunnel-oplossingen.

Het probleem (van Castricum en Prorail) is de onveiligheid van de spoorwegovergang: het gebeurt herhaaldelijk dat de doorstroming van het verkeer uit het zuiden stokt door automobilisten die niet kunnen afslaan richting Schoutenbosch of Dorpsstraat ten gevolge van rechtdoorrijdend fietsverkeer. Regelmatig komen daardoor automobilisten (die de waarschuwingsborden negeren) tussen de gesloten spoorbomen terecht.

De oplossing voor dit probleem die weinig of niets kost is dus: afslaand autoverkeer richting Schoutenbosch en Dorpsstraat onmogelijk maken. Kosten van deze oplossing? Laten we hoog schatten: € 100.000.

De Westroute lost dit probleem natuurlijk ook op. Namelijk door de hele spoorwegovergang op te heffen. Kosten: € 50.000.000.

Zeg het maar: waar kiezen we voor? Schieten we met een kanon op een mug?

Terug naar Het slechtste plan