Aanslag op het milieu

DeWestroute wordt neergezet als ‘met respect voor milieu’. Veelzeggend is het plaatje dat de ontwerper zelf van de nieuwe westroute heeft gemaakt:

Dit bizarre beeld zou de nieuwe situatie zijn: een weg langs de spoorlijn, daarnaast een geluidsscherm en daarnaast een fraaie bomenrij. Wie even gaat kijken in ‘de groene longen’ tussen Castricum en Bakkum ziet al snel, dat dit een illusie is.

Lekker doorrijdend verkeer eist een bredere weg, de te dempen ‘sloot’ naast de spoorlijn is onderdeel van de duinwaterafvoer, de bomen moeten voor een flink deel worden gekapt: zo’n veertig exemplaren gaan tegen die vlakte, meest vijfenveertig jaar oude lindebomen. Het voortrazende verkeer laat extra stikstof neerslaan en verspreid fijnstof in de wijde omgeving. Naast de weg komen lantaarnpalen, in ruime omtrek oranje licht gaan verspreiden.

Dat wordt bedoeld met ‘met respect voor het milieu’…

Terug naar Het slechtste plan