gevaarlijk naar Wouterland

Op weg naar Wouterland vanuit Bakkum of Castricum moeten de sportieve kinderen een bijna onbegrijpelijke verkeerssituatie – zie hieronder – overwinnen.

Eerst moeten ze, uit de Vondelstraat komend, het snelverkeer van de Westroute oversteken (komt er eigenlijk een fietspad langs dit deel van de Westroute?), dan volgt het kruispunt van de Stetweg waar nu een ‘opstelroute’ is gepland.

Fietsverkeer vanaf de Oranjelaan gaat het autoverkeer daarvandaan richting ‘opstelroute’ belemmeren: zo ontstaat precies dezelfde gevaarlijke situatie als die bij de afslag Schoutenbosch/Dorpsstraat bij de Beverwijksestraatweg.

Terug naar Het slechtste plan