Nieuws!

Op Initiatief van ons ‘Comité Westroute Nee!’, de Fietsersbond en de ‘Overleggroep Zanderij Verkeersluw” en met steun van meer dan tien andere organisaties hebben we een brief aan de Gemeenteraad geschreven. De gemeente doet namelijk onderzoek naar verschillende plannen om de situatie rond de spoorwegovergang van de Beverwijkerstraatweg te verbeteren. Dat zijn drie plannen, die allemaal nieuwe wegen plus tunnels vereisen. In onze brief pleiten we voor het toevoegen van een vierde alternatief aan het onderzoek: namelijk om het plan van de Fietsersbond ook in dat onderzoek te betrekken. En dat klopt natuurlijk helemaal met ons voorstel en de tekst van de Petitie Westroute Nee!.

9 december: Na kennisneming van onze brief heeft de Gemeenteraad onlangs besloten om het vierde alternatief óók in het onderzoek te betrekken. Een mooi succesje van de gezamenlijke inspanning van onze drie (bovengenoemde) groepen!

En op 3 december was er weer groot nieuws: we hebben de ‘Petitie Westroute Nee’ officieel aangeboden aan burgemeester Toon Mans als voorzitter van de Gemeenteraad van Castricum. We hebben er als Comité een mooi filmpje van gemaakt, dat al veel is bekeken. De burgemeester noemde onze actie ‘creatief’ en heeft beloofd het onder de aandacht van de Raad en het College te brengen. Het wachten is nu op een formele reactie.

Je kunt het filmpje van de aanbieding van de petitie HIER bekijken. Of je gaat naar Youtube en zoekt even naar ‘Westroutenee’.