Medestanders en voorbeelden

Fietsersbond afdeling Castricum

Wij van het ‘Comité Westroute Nee’ zijn niet de enigen die zich met de verkeersplannen van de gemeente Castricum bezighouden. Daar is ook de Fietsersbond afdeling Castricum mee bezig. Het is de moeite waard om hun plannen nauwkeurig te bestuderen, want zij hebben er lang en grondig over nagedacht. Je vindt ze op: DEZE SITE.

Overleggroep Zanderij Verkeersluw

Deze groep heeft ook bezwaren tegen de Westroute. Zij is in gesprek met de gemeente over de Castricumse infrastructuur en heeft onlangs een flyer verspreid met hun ideeën. De groep pleit ervoor om eerst de binnenkort te nemen verkeersmaatregelen in Castricum te evalueren en dan pas verder te kijken.

Voorbeelden

Beverwijk

Vroeger reed je vanuit Castricum dwars door Beverwijk naar het Rode Kruis Ziekenhuis. Dat was de kortste en voor je gevoel ook snelste route. Beverwijk heeft een actief verkeersremmende beleid voor deze route gevolgd; het is nu helemaal niet meer aantrekkelijk om de Beverwijkerstraatweg, de Alkmaarseweg en de Breestraat te nemen: allemaal rotondes, 30km zones, wegversmallingen. Je kunt nu het beste over de A9 en A22, lekker vlot en je bent er zo.

Corona-tijd

Vanaf maart 2020 trad er een vermindering van het autoverkeer op ten gevolge van het advies om thuis te werken in Coronatijd. Vermindering van het autoaanbod leidde tot het totaal verdwijnen van de toch al niet al te lange files bij de spoorwegovergang. Dit is geen pleidooi voor Corona, maar wel een bewijs dat minder auto’s leidt tot minder problemen.

Geen symptoombestrijding

Het aanleggen van nieuwe wegen en het graven van tunnels is zo gezien symptoombestrijding. De oorzaak van de problemen aanpakken betekent: vermindering van het autoaanbod bewerken en afslaand autoverkeer na de spoorwegovergang onmogelijk maken.

Je kunt de petitie ‘Westroute Nee’ HIER tekenen.

Terug naar HOME