Filevorming

Elke werkdag rijden er (wanneer er geen Corona heerst…) overdag zo’n 350 à 400 auto’s per uur in beide richtingen over de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg. Buiten de spitsuren geeft dat geen noemenswaardige filevorming.

Tijdens de avondspits en tijdens de ochtendspits neemt dat aantal toe met ongeveer 200 auto’s. Gedurende die periode wordt de rij wachtende auto’s langer.

Filevorming treedt dus op vrijwel uitsluitend tijdens de spitsuren. En het komt door 200 extra auto’s per uur.

Terug naar de Home page.